🌈🌈 Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: 15/4-15/5 🌈🌈

🌟🌟 Để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn trong công tác bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm, Chủ đề cho Tháng Hành động vì An toàn Thực phẩm năm 2024, do Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm lựa chọn, là “Tiếp tục bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 15/4 đến 15/5/2024, trên toàn quốc.

♻️♻️ An ninh và an toàn thực phẩm là một vấn đề hệ trọng, cấp bách và lâu dài. Nó có tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân và chất lượng giống nòi của dân tộc. Vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

🔥🔥 Để tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo an ninh và an toàn thực phẩm, cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và người quản lý, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm. Chủ đề “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 là “Tiếp tục bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

💞💞 Mục đích của chương trình là tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm. Chương trình cũng đề cao vai trò và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm. Cung cấp thông tin kịp thời về chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và chất lượng cao, cũng như thông báo về các cơ sở vi phạm và tiềm ẩn nguy cơ.

❄️❄️ Ngoài ra, cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát công tác bảo đảm an ninh và an toàn thực phẩm. Phải quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất và kinh doanh vi phạm quy định về an ninh và an toàn thực phẩm. Đồng thời, cần nhấn mạnh vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý và tổ chức xã hội, cũng như sự tham gia giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm của cá nhân, cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

💥💥 Cuối cùng, cần nâng cao năng lực phòng ngừa và chủ động xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Cũng cần giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu thụ không an toàn.
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
Anh Dũng – Phòng DS-TTGDSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *