THÔNG BÁO THƯ MỜI CHÀO GIÁ

  • Kính gửi: Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu “Mua Vắc xin phục vụ công tác phòng bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn”.

Căn cứ văn bản đề nghị của Khoa Dược-TTB-VTYT-Trung tâm Y tế huyện Vân

Đồn ngày 24 tháng 06 năm 2024 về việc mua vắc xin phục vụ công tác phòng bệnh tại

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn. Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn có nhu cầu Mua Vắc xin phục vụ công tác phòng bệnh…

Vậy kính đề nghị các đơn vị kinh doanh (nhà thầu) quan tâm đến gói thầu: Mua Vắc xin phục vụ công tác phòng bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn gửi bảng chào giá (báo giá) về của Khoa Dược-TTB-VTYT – Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trước ngày 05/07/2024.

Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy ( có thể gửi bản scan file mềm qua email: Khoaduoc@trungtamytevandon.vn) và gửi bản cứng tới Khoa Dược-TTB-VTYT, tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trân trọng thông báo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *