Cần biết: 3 bước để xác định cấp độ dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế

Theo hướng dẫn tạm thời mới nhất của Bộ Y tế về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết 128, cấp độ đáp ứng dịch COVID-19 tại tuyến xã được xác định bằng cách tổng hợp từ kết quả về mức độ lây nhiễm và mức độ đáp ứng của địa bàn cấp xã, thực hiện theo 3 bước sau…

Nguồn: SK&ĐS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *