Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTYT Vân Đồn lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025!

Vừa qua, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ TTYT Vân Đồn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đảng bộ Trung tâm Y tế Vân Đồn gồm 05 chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên đến nay là 80 đảng viên, trong đó có 79 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, với muôn vàn khó khăn do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Tuy nhiên, các chi bộ đã nỗ lực vượt lên khó khăn lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong từng khối thực hiện nghiêm các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế cơ quan, thay đổi lề lối làm việc góp phần vào sự phát triển chung của đơn vị.

Đồng chí Bùi Thị Thuy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm phát biểu và chỉ đạo Đại hội chi bộ khối Dự phòng

Các Chi ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đảng viên, người lao động trong khối, động viên kịp thời những gương điển hình trong phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ luôn được coi trọng, số phát triển đảng viên mới hàng năm đều đạt về số lượng và chất lượng đã đề ra.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã tập trung thực hiện các nội dung như: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đúc rút bài học kinh nghiệm. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội các Chi bộ cũng đã tập trung thảo luận vào phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của Chi bộ, đơn vị. Trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh.

Bỏ phiếu bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 tại Đại hội chi bộ khối Cận Lâm sàng và Phòng khám

Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ Đại hội các Chi bộ đã bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Kết quả: Chi bộ khối Hành chính, đồng chí Hoàng Minh Thùy được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thành Long giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Chi bộ khối Điều trị, đồng chí Hoàng Huy Toàn được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Khắc Mạnh giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Chi bộ khối Cận Lâm sàng và Phòng khám, đồng chí Phạm Huy Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Đoàn Thị Phượng giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Chi bộ khối Dự phòng, Đồng chí Lưu Đức Dũng được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Bùi Mai Phương giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ; Chi bộ Phân viện Quan Lạn, đồng chí Phạm Ngọc Hiến được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ.

Đồng chí Bùi Thị Thuy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ khối Cận Lâm sàng và Phòng khám
Đồng chí Bùi Thị Thuy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm và đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ khối Hành chính
Đồng chí Vũ Thị Thanh Thủy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Chi ủy chi bộ khối Dự phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *