Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 25/3, Công đoàn Trung tâm Y tế đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế.
Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế, nhiệm kỳ 2023 – 2028 nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện, Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh, sự nỗ lực của BCHCĐ nên các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Công đoàn Trung tâm Y tế đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 100% đoàn viên công đoàn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng kết nạp được 3 đồng chí.
Đại biểu tham dự Đại hội
Thực hiện tốt quy định về văn hóa cơ sở, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo. Hàng năm, Công đoàn đều hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các phong trào thi đua do cấp trên phát động đều được các đoàn viên hưởng ứng. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động được quan tâm.
Tại Đại hội, các đại biểu tham dự Đại hội đã tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng thời, Đại hội cũng nghiêm túc đưa ra những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, bảo vệ quyền lợi của người lao động.
Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của công đoàn Trung tâm Y tế trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 với các chỉ tiêu: Hàng năm, Công đoàn Trung tâm đạt công đoàn cơ sở vững mạnh. 100% cán bộ được tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn, 100% đoàn viên được cập nhật phổ biến chính sách pháp luật mới có liên quan đến tổ chức công đoàn và CNVCLĐ; 100% cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có bản đăng ký nội dung cụ thể học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Đồng chí Phạm Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội
Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Thị Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Trung tâm đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Trung tâm cần tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động; chủ động nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để kịp thời tham mưu với Đảng ủy, với Công đoàn cấp trên có những chủ trương, giải pháp kịp thời. BCH công đoàn Trung tâm cần chủ động, chú trọng nâng cao hiệu quả việc phối hợp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; chú trọng nâng cao chất lượng, phối hợp tham gia bổ sung, sửa đổi các nội quy, quy chế của cơ quan, nhất là các quy chế chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng… giám sát việc thực hiện, qua đó bảo đảm quyền lợi, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Bên cạnh đó, tiếp tục phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện của cơ quan.
Đồng chí Hoàng Thị Hồng Phấn – Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí cũng đề nghị: Tại đại hội này, các đại biểu sẽ dân chủ, khách quan, sáng suốt bầu ra BCH công đoàn khóa mới đủ số lượng, đủ tiêu chuẩn, uy tín để lãnh đạo tổ chức triển khai thành công Nghị quyết Đại hội khóa II. BCH công đoàn khóa mới phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung tổ chức các hoạt động để thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.
Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu BCH Công đoàn Trung tâm Y tế khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phạm Huy Cường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế, khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên; đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trung tâm Y tế, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Ban Giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại hội bỏ phiếu bầu BHC Công đoàn Trung tâm Y tế khóa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế khoa II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *