Đề nghị cung cấp báo giá Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xử lý chất thải lỏng

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn hiện đang có kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống xử lý chất thải lỏng cho 12 trạm y tế xã, thị trấn trực thuộc. Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn kính đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp báo giá theo yêu cầu dưới đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *