Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II

Chiều 30/3, Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế Vân Đồn tổ chức Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đã được nghị quyết đại hội đề ra. 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Văn Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phạm Thị Hằng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Bùi Thị Thuy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế Vân Đồn; Các đồng chí Đảng uỷ viên và đảng viên của Đảng bộ Trung tâm Y tế Vân Đồn.
Đồng chí Bùi Thị Thuy – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế phát biểu khai mạc Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thúy Mền, Ủy viên BCH Đảng bộ đã báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau nửa nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung tâm Y tế đã phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu hàng năm mà Nghị quyết Đại hội đề ra. 100% chi bộ và 98% đảng viên toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ liên tục được Ban Thường vụ Huyện uỷ công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp uỷ Đảng với cơ quan, các tổ chức đoàn thể; nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động, chủ động giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cơ quan.
Đồng thời, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các Nghị quyết chuyên đề Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4,5,6 (Khoá XIII). Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.
Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2022 – 2027 và Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Cũng tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe ý kiến tham luận của các Chi bội về: Công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới; Một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Trung tâm Y tế Vân Đồn….
Đồng chí Đào Văn Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Đào Văn Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Trung tâm Y tế trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với thành tích nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện Vân Đồn. Đồng thời, đề nghị các đồng chí trong cấp Ủy, các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và trong cơ quan, đơn vị; Nêu cao tinh thần đồng chí, đồng nghiệp tương trợ, hỗ trợ nhau trong công việc; Không ngừng phấn đấu rèn luyên, học tập, luôn gương mẫu tiên phong trong mọi việc. Thực hiện nghiêm Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu đòi hỏi thực tiễn của huyện trong giai đoạn hiện nay. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ. Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Tăng cường nghiên cứu, chủ động tham mưu đổi mới phương thức và tăng cường năng lực lãnh đạo, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế.
Phòng DS – TT&GDSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *