HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2024

Chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 là “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Tháng hành động vì trẻ em nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, giáo viên, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em trên địa bàn tỉnh trong triển khai thực hiện Luật Trẻ em, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm thiểu tổn hại trẻ em; quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách về chăm sóc trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện; chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền, đoàn thể cấp cơ sở trong quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích; triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Huy động các nguồn lực thực hiện tốt chính sách chăm sóc và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh, trong đó quan tâm vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức các đoàn của tỉnh thăm, tặng quà và phối hợp hỗ trợ khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật.

Toàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 372.115 trẻ em (là người dưới 16 tuổi), trong đó có 3.683 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và 8.506 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Thời gian qua, công tác trẻ em được tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm, thông qua hệ thống các văn bản chỉ đạo sát sao, từ việc xây dựng các kế hoạch theo chỉ đạo của TW, đến việc giám sát triển khai thực hiện, căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh việc triển khai các chính sách của TW cho các đối tượng trẻ em cần được trợ giúp, tỉnh cũng đã ban hành các chính sách riêng của tỉnh, nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em.

Năm 2023, toàn tỉnh có 8.450 lượt trẻ em được hưởng chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước với số tiền 54,889 tỷ đồng.

Các cấp ngành địa phương trong tỉnh, đã xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức, hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại địa phương, cụ thể bằng chuỗi các hoạt động vì trẻ em; tổ chức Lễ phát động triển khai Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động hè năm 2024 tại địa phương. Tổ chức hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng số cho trẻ em; các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại; kỹ năng phòng vệ, sơ cấp cứu, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho thanh thiếu niên; kỹ năng hoạt động nhóm, tổ chức hoạt động tập thể cho thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác truyền thông về các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, ngăn ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.

Tuyên truyền, ngăn ngừa nạn tảo hôn, đặc biệt, tại các vùng dân tộc ít người, vùng sâu, vùng xa. Phát huy vai trò của câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp trong việc kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin; trợ giúp pháp lý, tư vấn tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em. Triển khai xây dựng các mô hình bể bơi thông minh phục vụ công tác dạy bơi, cứu đuối và tổ chức dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi tại các địa phương trong tỉnh. Mở rộng các lớp bồi dưỡng kỹ năng cho trẻ em thực hiện tốt quyền tham gia của trẻ em tại gia đình, nhà trường và xã hội; kỹ năng lên tiếng tự bảo vệ mình khỏi các hành vi xâm hại, bạo hành, bạo lực.

===============

Phòng DS-TTGDSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *