Kết luận của Giám đốc Sở Y tế tại Hội nghị đánh giá hoạt động của TYT tuyến xã 9 tháng đầu năm

Ngày 22/10/2022, Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá hoạt động của Trạm y tế xã 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2022. Trung tâm Y tế Vân Đồn xin đăng tải Thông báo kết luận của Giám đốc Sở y tế tại Hội nghị

Tải về Kết luận của Giám đốc Sở Y tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *