Luật Khám bệnh chữa bệnh mới nhất và tổng hợp văn bản hướng dẫn

Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới nhất ban hành ngày 09/01/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, bao gồm 12 chương và 121 điều.

Cấu trúc nội dung cụ thể như sau:

– Chương 1: Những quy định chung

– Chương 2: Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

+ Mục 1: Quyền của người bệnh

+ Mục 2: Nghĩa vụ của người bệnh

– Chương 3: Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 1: Điều kiện hành nghề

+ Mục 2: Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 3: Giấy phép hành nghề

+ Mục 4: Đăng ký hành nghề

+ Mục 5: Quyền của người hành nghề

+ Mục 6: Nghĩa vụ của người hành nghề

– Chương 4: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 1: Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 2: Đánh giá chất lượng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 3: Quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Chương 5: Chuyên môn kỹ thuật

– Chương 6: Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại

– Chương 7: Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận; Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 1: Khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo, khám bệnh, chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận

+ Mục 2: Chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh

– Chương 8: Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh và thủ nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 1: Áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 2: Thử nghiệm lâm sàng trong khám bệnh, chữa bệnh

– Chương 9: Sai sót chuyên môn kỹ thuật

– Chương 10: Điều kiện bảo đảm hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

+ Mục 1: Điều kiện bảo đảm về chuyên môn kỹ thuật

+ Mục 2: Điều kiện bảo đảm về tài chính

+ Mục 3: Các điều kiện bảo đảm khác.

– Chương 11: Huy động, điều động nguồn lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc tình trạng khẩn cấp.

– Chương 12: Điều khoản thi hành

Tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh hiện hành

Sau đây là tổng hợp văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh đang có hiệu lực thi hành:

– Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

– Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế

– Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Nghị định 102/2011/NĐ-CP quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh

– Nghị định 87/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 26/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

– Thông tư 21/2020/TT-BYT hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa

– Thông tư 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

– Thông tư 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

– Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định tuyến chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý

– Thông tư 41/2015/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 07/2015/TT-BYT quy định chi tiết điều kiện, thủ tục cho phép áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 30/2014/TT-BYT quy định về khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo

– Thông tư 43/2013/TT-BYT quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 35/2013/TT-BYT quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế

– Thông tư 14/2013/TT-BYT hướng dẫn khám sức khỏe

– Thông tư 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư 50/2010/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh

Nguồn: Thư viện pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *