Ngày Sức khỏe thế giới: 07/4

🔥🔥 Trên thế giới, quyền về sức khỏe của hàng triệu người đang ngày càng bị đe dọa. Xung đột đang tàn phá cuộc sống, gây ra tử vong, đau đớn, đói khát và căng thẳng về tinh thần.

💥💥 Việc đốt nhiên liệu hóa thạch cũng đang gây ra ô nhiễm khí hậu và tước đi quyền được hít thở không khí trong lành của chúng ta, hậu quả ước tính cứ 5 giây lại cướp đi một sinh mạng.

🌻🌻 Hiến chương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) năm 1946 đã ghi nhận ngay trong lời nói đầu: “Bảo vệ sức khỏe là quyền cơ bản của mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị, điều kiện kinh tế hay xã hội”. Hiến chương đã thúc đẩy điều khoản về sức khỏe trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (UDHR) năm 1948. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay có ít nhất 4,5 tỷ người – hơn một nửa dân số thế giới không được cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế thiết yếu. Do đó, WHO đưa ra thông điệp “Sức khoẻ của tôi, quyền của tôi” để kỷ niệm ngày Sức khỏe thế giới 07/4/2024.

🌞🌞 Ngày này ra đời để kỷ niệm việc thành lập WHO và được tổ chức này xem như một cơ hội để thu hút cộng đồng quan tâm đến sức khỏe toàn cầu.

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨

Anh Dũng – Phòng DS-TTGDSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *