Thông báo: Mời báo giá thuốc cấp cứu

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn hiện đang có nhu cầu tham khảo báo giá để xây dựng kế hoạch mua sắm thuốc cấp cứu phục vụ công tác chuyên môn năm 2023. Trung tâm y tế kính đề nghị các đơn vị quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá theo yêu cầu cụ thể dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *