Thông báo nhu cầu thuê tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đang có nhu cầu thuê tư vấn đầu tư xây dựng công trình sửa chữa các Trạm Y tế xã thuộc Đề án tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao năng lực cơ sở y tế toàn tình năm 2023 (giai đoạn 2) theo Thông báo dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *