THÔNG BÁO Về việc mời gửi đề xuất chào giá thuốc cho Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn

THÔNG BÁO
Về việc mời gửi đề xuất chào giá thuốc cho Nhà thuốc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.
Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 30/NĐ-CP ngày 04/03/2023 của Chính phủ về việc tiếp tục các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BYT ngày 19/04/2011 quy định về tổ chức và hoạt động của cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện;
Căn cứ Thông tư số 07/2027/TT-BYT ngày 17/05/2024 quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đang triển khai tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà cung ứng thuốc tại nhà thuốc Bệnh viện. Để có căn cứ trình Hội đồng
thuốc và điều trị của Trung tâm xét họp danh mục, Trung tâm Y tế huyện Vân
Đồn kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các thuốc phục vụ
công tác chuyên môn của đơn vị gửi bảng báo giá theo biểu mẫu đính kèm tại
phụ lục.
Lưu ý: Trung tâm chỉ tiếp nhận thông tin các thuốc có kết quả trúng thầu
còn hiệu lực và đã được công bố trên trang thông tin của Cục Quản lý Dược
(dav.gov.vn). Các đơn vị gửi kèm báo giá các Quyết định trúng thầu của các
thuốc để thuận lợi cho việc tra cứu. Đề nghị các đơn vị hiện đang cung ứng
thuốc cho Nhà thuốc Bệnh viện gửi bổ sung/ cập nhật các kết quả trúng thầu có
hiệu lực mới nhất (nếu có).
– Hình thức báo giá và hồ sơ năng lực: Bằng văn bản giấy và gửi file scan +
bản mềm (excel hoặc word) vào địa chỉ mail: khoaduoc@trungtamytevandon.vn

Địa chỉ nhận bản gốc báo giá và hồ sơ năng lực: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn – Thôn 12, Xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

+ Đầu mối liên hệ: Ds. Cao Thị Huyền, SĐT: 0987.170.193

– Thời gian nhận báo giá và hồ sơ năng lực: Trước 16 giờ 30 phút, ngày

28/6/2024.

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trân trọng thông báo./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *