Thông báo: Yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn hiện đang có nhu cầu tham khảo báo giá để xây dựng danh mục trang phục, đồ vài phục vụ công tác chuyên môn năm 2023. Trung tâm y tế kính đề nghị các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá theo yêu cầu cụ thể dưới đây.

Thông tin chi tiết: Thông báo số 110/TB-TTYT

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *