Thông báo: Yêu cầu báo giá

Trung tâm Y tế huyện Vâ Đồn đang có nhu cầu tham khảo báo cáo chi phí Tư vấn lập cấu hình thông số kỹ thuật Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh năm 2024 (giai đoạn 1) cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để làm cơ sở thẩm định giá, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Đề nghị các đơn vị đủ năng lực kinh nghiêm và có nhu cầu tham gia chào giá theo yêu cầu cụ thể sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *