Thông báo: Yêu cầu báo giá bóng phát tia của hệ thống CT-Scanner

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đang có nhu cầu thay thế Bóng phát tia của hệ thống CT-Scanner của đơn vị, xin kính mời các đơn vị có đầy đủ năng lực, điều kiện gửi bản chào giá về Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn theo Thông báo dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *