Thông báo: Yêu cầu báo giá Tư vấn lập khái toán sửa chữa, báo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đang có nhu cầu thuê Tư vấn lập khái toán sửa chữa, báo dưỡng hệ thống xử lý nước thải cho 12 trạm y tế xã, thị trấn thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn theo yêu cầu dưới đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *