Thông báo: Yêu cầu báo giá

Thông báo nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch mua sắm vạt tư y tế, y dụng cụ và hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn năm 2023 – 2024

Chi tiết tại: Thông báo số 42/TB/TTYT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *