TRA CỨU THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN

THÔNG BÁO Về việc sử dụng mã QR code để tra cứu thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Kính gửi: Toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Những năm qua, với sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới địa phương cùng sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của ngành Bảo hiểm xã hội đã tạo cơ hội cho mọi người dân trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách, góp phần khẳng định sâu sắc hơn giá trị nhân văn, ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN giúp người dân tiếp cận, tìm hiểu thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhanh chóng và thuận tiện. Kể từ ngày 01/04/2024, BHXH tỉnh Quảng Ninh thực | hiện niêm yết công khai sử dụng mã “QR-code” để tra cứu thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và tìm hiểu thông tin về BHXH, BHYT, BHTN trên trang Fanpage, Zalo OA BHXH tỉnh. BHXH tỉnh Quảng Ninh thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh được biết để thuận tiện trong việc tìm hiểu thông tin về chính sách ΒΗΧΗ, BHYT, BHTN.

Nguồn: BHXH tỉnh Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *