Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn 

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đề nghị cung cấp thông tin về nhu cầu mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2013/QH15 ngày 23/06/2023;
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ- CP ngày 27/02/2024 của thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 16/12/2019 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Để xây dựng giá danh mục vật tư,hóa chất phục vụ công tác chuyên môn năm 2024 được đảm bảo, chính xác, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đề nghị các đơn vị cung cấp báo giá thông tin theo phụ lục đính kèm công văn này.

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn xin thông báo để các đơn vị cung cấp số liệu yêu cầu trên (có thể gửi bản scan file mềm qua email: khoaduoc@trungtamytevandon.vn) và gửi bản cứng tới Khoa Dược-TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyệnVân Đồn, địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trước 16 giờ 00 phút ngày 18/07/2024 để Trung tâm Y tế tổng hợp xây dựng danh mục theo quy định.

Trân trọng sự hợp tác của các đơn vị!

Phụ lục đính kèm: CV 379 đăng tải gửi DN mua VTYT tháng 7.2024 – Copy.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *