TTTYT huyện Vân Đồn thông báo gia hạn đăng tải nhu cầu báo giá vật tư y tế, y dụng cụ, khí y tế, hóa chất sinh phẩm xét nghiệm xét nghiệm năm 2024-2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Thực hiện Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-SYT ngày 27/6/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc ban hành Quy trình mua sắm tài sản, hàng hóa và sửa chữa cơ sở vật chất tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn gia hạn đăng tải nhu cầu báo giá vật tư y tế, y dụng cụ, khí y tế, hóa chất sinh phẩm nấm xét nghiệm năm 2024-2025 để phục vụ hoạt động chuyên môn tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn theo Thông báo số 113 ngày 22/5/2024 (có Thông báo gửi kèm).

Thời gian gia hạn tiếp nhận báo giá: từ 7h30 ngày 03 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *