TTYT huyên Vân Đồn Hưởng ứng Ngày Môi Trường Thế Giới 2024

Với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience), Ngày Môi trường thế giới năm 2024 kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.

Mục Tiêu

– Phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn.

– Làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

– Bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực toàn cầu.

Thống Kê và Tình Hình Hiện Tại

– 40% diện tích đất trên hành tinh bị suy thoái.

– Tần suất và thời gian hạn hán tăng 29% từ năm 2000.

– Đến năm 2050, hạn hán có thể ảnh hưởng tới hơn 75% dân số thế giới.

Hành Động Đề Xuất

* Triển khai và Thực Hiện Luật:

– Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

– Nghị quyết số 06/NQ-CP về biến đổi khí hậu.

– Quyết định số 419/QĐ-TTg về giảm phát thải khí nhà kính.

– Quyết định số 450/QĐ-TTg về chiến lược bảo vệ môi trường.

– Chỉ thị số 11/CT-TTg và 13/CT-TTg về phòng chống hạn hán và quản lý tín chỉ carbon.

* Phát Triển Cơ Chế Chính Sách:

– Xây dựng cơ chế, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở vật chất.

– Điều tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về sa mạc hóa.

– Tổ chức các hoạt động chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế.

* Thực Hiện Kế Hoạch Địa Phương:

– Rà soát, phân loại và theo dõi chất lượng môi trường đất.

– Thực hiện kế hoạch xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất bị ô nhiễm.

– Ngăn chặn và giảm thiểu sa mạc hóa, hạn hán.

* Bảo Vệ và Phát Triển Rừng:

– Sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và phát triển sinh kế.

– Nghiên cứu và áp dụng giải pháp tiên tiến cho hiệu quả nguồn nước.

* Quản Lý Chất Thải:

– Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải từ xây dựng, công nghiệp và nông nghiệp.

– Áp dụng công nghệ tiên tiến và mô hình kinh tế tuần hoàn.

Truyền Thông và Nhân Rộng Mô Hình

– Tăng cường truyền thông về phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hóa.

– Sử dụng nền tảng công nghệ và mạng xã hội để tạo sự lan tỏa.

– Nhân rộng các mô hình hiệu quả và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích nổi bật.

Ngày Môi trường Thế giới 2024 kêu gọi sự chung tay của các quốc gia trong việc bảo vệ và phục hồi đất, tăng cường khả năng chống hạn hán và sa mạc hóa, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường toàn cầu.

Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Môi trưởng thế giới năm 2024:

  1. Hãy chủ động ứng phó, tăng cường khả năng thích ứng với hạn hán;
  2. Mỗi người đều có thể góp phần phục hồi đất bị suy thoái;
  3. Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường;
  4. Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu;
  5. Hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta! Hãy hành động ngay bây giờ cho một tương lai bền vững;
  6. Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

==========

Phòng Dân số – TTGDSK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *