Tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Sáng nay, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đã tổ chức xuống đường diễu hành tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 năm 2022 trên địa bàn huyện với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững”.

Với sự tham gia của các Đoàn viên thanh niên Trung tâm, cán bộ dân số và cộng tác viên dân số 12 xã, thị trấn đã diễu hành trên các trục đường chính trên địa bàn huyện, nhằm phổ biến rộng rãi tạo làn sóng hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26/12 trong cộng đồng đem lại hiệu quả cao cho công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình năm 2022 và các năm tiếp theo.

Công tác Dân số-Kế hoạch hoá gia đình đã được Đảng và Nhà nước ta quan tâm ngay từ những năm đầu của thập kỷ 60 với việc ban hành Quyết định số 216/QĐ-CP ngày 26/12/1961 của Hội đồng Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn. Quyết định đã nêu rõ mục tiêu của việc hướng dẫn sinh đẻ là vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hoà thuận gia đình, để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo. Đây là mốc quan trọng để Chính phủ ban hành Quyết định số 326/TTg ngày 19/5/1997 lấy ngày 26/12 hàng năm là Ngày Dân số Việt Nam.

Tại Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII nhấn mạnh công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình là một trong những bộ phận quan trọng, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Trong những năm qua, trên địa huyện Vân Đồn công tác Dân số luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa ph­ương, sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể, sự h­ưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng dân c­ư lên công tác Dân số – kế hoạch hoá gia đình đã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

– Huyện đã thực hiện việc điều chỉnh quy mô dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ gia tăng dân số được khống chế thành công (mức sinh thay thế đạt bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con); cơ cấu dân số chuyển dịch tích cực, hiện Huyện đang thời kỳ dân số vàng; chất lượng dân số được cải thiện.

– Các chỉ tiêu cơ bản để nâng cao chất lượng Dân số huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch như: Tuổi thọ bình quân đạt 74 tuổi; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo cân nặng giảm còn 4,52%; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi theo chiều cao giảm còn 5,45%; không có bà mẹ tử vong do liên quan đến thai sản; 85% số người trong độ tuổi vị thành niên, thanh niên trở lên có kiến thức và hiểu biết về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; 94,19 % số nam, nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn được tư vấn và trên 50% được kiểm tra sức khỏe trước khi kết hôn,…; Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 52% năm 1993 lên 70,6% năm 2022; Giảm tỷ lệ phá thai trong độ tuổi vị thành niên; tỷ lệ các cặp vợ chồng vô sinh được tư vấn và tiếp nhận hướng dẫn kiến thức về các dịch vụ liên quan là trên 95%;

– Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống 1,83%  so với năm 2021.

Với kết quả đó, góp phần quan trọng từng bước ổn định quy mô dân số, nâng cao chất l­ượng cuộc sống, chất l­ượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực chất l­ượng cao phục vụ cho sự phát triển KTXH trên địa bàn huyện.

Phòng Dân số – TT&GDSK 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *