Vai trò của công tác xã hội trong bệnh viện

Công tác xã hội (CTXH) trong bệnh viện có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa tinh thần và thể chất của người bệnh, giữa người bệnh với người thân, giữa người bệnh với những người xung quanh và hơn hết là giữa người bệnh với nhân viên y tế.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện là yếu tố cần được phát huy nhất. Sự hỗ trợ của nhân viên CTXH đã làm tăng thêm sự hài lòng của người bệnh và gia đình người bệnh khi đến điều trị tại bệnh viện.

Tại Việt Nam, hình thành và phát triển nghề CTXH có vai trò rất quan trọng nên ngày 25/03/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH giai đoạn 2010 – 2020. Trong đó đã xác định rõ mục tiêu, nội dung hoạt động nhằm phát triển CTXH trở thành một nghề ở Việt Nam. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển nghề CTXH trong lĩnh vực y tế ở nước ta.

Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư số 43/ 2015/ TT-BYT về quy định về nhiệm vụ và hình thức tổ chức nhiệm vụ công tác xã hội của Bệnh viện, Trung tâm y tế Vân Đồn đã kiện toàn Tổ công tác xã hội theo quyết định số 100/QĐ- TTYT từ ngày 21/02/2023.

Tổ công tác xã hội hỗ trợ, tư vấn giải quyết những vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh, tìm hiểu hoàn cảnh của bệnh nhân, liên kết các tổ chức thiện nguyện các nhà mạnh thường quân để hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện; Thông tin truyền thông và phổ biến, giới thiệu quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của Bệnh viện thông qua các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo; Hỗ trợ nhân viên y tế, chia sẽ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị. Ngoài ra Tổ công tác xã hội tham gia đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện, học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội; Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

Hiện nay, rất nhiều Bệnh viện đã triển khai thành công hoạt động công tác xã hội trong Bệnh viện để giúp người bệnh giải quyết những nhu cầu cần thiết khi đến khám bệnh, điều trị tại Bệnh viện. Đây là một bước tiến mới trong công tác chăm sóc và phục vụ nhằm hướng đến sự hài lòng người bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *