YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các Đơn vị

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-SYT ngày 28/3/2024 về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 5) cho Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn.

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-SYT ngày 29/3/2024 về việc giao dự toán kinh phí Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 6).

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn kính mời các đơn vị chào giá trang thiết bị y tế với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn, Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.
  2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Quốc Việt – phòng Tổ chức Hành chính, Số điện thoại: 0982.405.888.
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Địa chỉ tiếp nhận: Bản báo giá được gửi bản mềm và bản scan về địa chỉ email: tchc@trungtamytevandon.vn.

Đồng thời bản ký, đóng dấu hợp pháp được gửi qua đường công văn về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn – Địa chỉ: Thôn 12, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 28/6/2024 đến trước 16h30 ngày 08/7/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/7/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung: Trang thiết bị y tế thuộc Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao năng lực cơ sở y tế tỉnh Quảng Ninh năm 2024 (giai đoạn 1) cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế (đợt 5, đợt 6) Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn để làm cơ sở thẩm định giá, tổ chức đấu thầu theo quy định.

  1. Danh mục, số lượng các trang thiết bị: 29 trang thiết bị y tế

(Có bảng phụ lục kèm theo).

  1. Hồ sơ chào giá Trang thiết bị y tế chi tiết tối thiểu bao gồm:

– Đơn (Báo giá) chào giá;

– Hồ sơ năng lực của nhà thầu; –

– Tiến độ thực hiện công việc dự kiến.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Trung tâm xin trân trọng cảm ơn./.

Tải phụ lục: 6. Phu luc kem yeu cau bao gia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *